พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการฯประเสริฐ อัตโตหิ และรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
  • พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.