โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 3

  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.