พิมพ์ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนข้อมูล 20 รายการ
ธ.ค.
22
2559
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 13:00 - 22 ธันวาคม 2559 13:30
ผ่านมาแล้ว 1598 วัน
ธ.ค.
28
2559
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 09:00 - 16 ธันวาคม 2559 16:00
ผ่านมาแล้ว 1592 วัน
ส.ค.
30
2559
ประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 13:00 - 24 สิงหาคม 2559 16:00
ผ่านมาแล้ว 1712 วัน
ส.ค.
22
2559
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 09:00 - 26 สิงหาคม 2559 17:00
ผ่านมาแล้ว 1720 วัน

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.