พิมพ์ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนข้อมูล 20 รายการ
ก.พ.
18
2559
ประชุมเชิงปฏบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ

ประชุมเชิงปฏบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 09:00 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 16:00
ผ่านมาแล้ว 1743 วัน
ก.ย.
21
2558
อบรมการใช้โปรแกรมแผนยุทธ์ศาสตร์และปฎิบัติการสถาบันพระบรมราชชนก-รุ่นที่-๒
ก.ย.
11
2558
อบรมการใช้โปรแกรมแผนยุทธ์ศาสตร์และปฎิบัติการสถาบันพระบรมราชชนก-รุ่นที่-๑
ส.ค.
24
2558
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 09:00 - 27 สิงหาคม 2558 12:00
ผ่านมาแล้ว 1921 วัน
ส.ค.
03
2558
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายวิชาทางการพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายวิชาทางการพยาบาล

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 09:01 - 7 สิงหาคม 2558 12:00
ผ่านมาแล้ว 1942 วัน
มิ.ย.
01
2558
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับ-Google-Apps-for-Education-สำหรับนักศึกษา

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับ Google Apps for Education สำหรับนักศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2558 17:00 - 30 มิถุนายน 2558 19:00
ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
มิ.ย.
11
2558
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับ-Google-Apps-for-Education-สถาบันพระบรมราชชนก
พ.ค.
25
2558
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับ-Google-Apps-for-Education

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับ Google Apps for Education

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 09:00 - 28 พฤษภาคม 2558 16:00
ผ่านมาแล้ว 2012 วัน
พ.ค.
21
2558
โครงการอบรม-e-learning-ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

โครงการอบรม e learning ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 09:00 - 22 พฤษภาคม 2558 12:00
ผ่านมาแล้ว 2016 วัน

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.