เกี่ยวกับ วิทยาลัย.

 

เกี่ยวกับ สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนกได้มุ่งมั่นผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขสนองตอบความต้องการของระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขมานานกว่า ๖๐ ปี
 
สถาบันพระบรมราชชนก สถาปนาขึ้นเพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุข ในการอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 
 
 

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.