สมเด็จฯ พระบรมราชชนก

         

 

          สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ ๗ ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ในพระบรมมหาราชวัง

          ได้ทรงอภิเษกสทรสกับนางสาว สังวาล ตะละภัฏ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓ ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาและได้รับ ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข (Certificate of Public Health (C.P.H) ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย เจรจากับมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อปรับปรุงกิจการของโรงเรียนแพทย์ไทยตามความประสงค์ของรัฐบาล

          ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เกียรตินิยม (M.D. Cum Laude) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) และเสด็จกลับประเทศไทยในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน พร้อมด้วยพระราชธิดา และพระราชโอรสและเสด็จฯ ไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิก จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเข้าเป็นสมาชิก ของแพทยสมาคม ทำการตรวจรักษาคนไข้ทั่วไป แต่ทรงปฏิบัติหน้าที่แทย์ประจำบ้านได้เพียง ๓ สัปดาห์ก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ หลงจากนั้นเริ่มประชวร พระอาการประชวรหนักขึ้นจนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ รวมพระชนมายุ ได้ ๓๗ ปี ๘ เดือน ๒๓ วัน

          ในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ทรงสอนวิชาว่าด้วยกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนเตรียมแพทย์ ด้วยพระปรีชาญาณหยั่งการไกล พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสุขภาพและอนามัยอันดีของเหล่าประชากร จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากรการแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างเพียงพอ จึงได้ทรงตัดสินพระทัยเข้าช่วยเหลือคณะแพทย์ศาสตรืศิริราชพยาบาล เป็นบ่อเกิดของแพทย์และพยาบาล และยังผลให้ทั้งโรงเรียนแพทยื และโรงเรียนผดุงครรภ์ฯ ได้ประสบความก้าวหน้าด้วยระดับ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.