วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมถวายความไว้อาลัย และทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมถวายความไว้อาลัย และทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ แสดงคำกล่าวถวายความไว้อาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • วสส. ชลบุรี ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.